Tokë arë (truall) në fshatin “Rinia”, DURRESTokë arë (truall) në fshatin “Rinia”, DURRES

  • Are me sip 22,456 m2 e ndodhur në zonën e depozitave të naftës në fshatin Rinia, Durrës
  • Dokumentacioni ligjor: Nr. pasurie 63/115, zk. 3184,Durrës
  • Cmimi me të cilin fillon ankandi është 893,600 Euro.
  • Ankandi do të zhvillohet në datë 26.06.2013 në orën 16,00 në zyrat e shoq. E.P.S.A shpk të ndodhura në Rr “Ismail Qemali”, Pall Fratari, K.6, Tiranë.

  • Are  me sip 22,456 m2 e ndodhur në zonën e depozitave të naftës në fshatin Rinia, Durrës
  • Dokumentacioni ligjor: Nr. pasurie 63/115, zk. 3184,Durrës
  • Cmimi me të cilin fillon ankandi është 893,600  Euro.
  • Ankandi do të zhvillohet në datë 26.06.2013 në orën 16,00 në zyrat e shoq. E.P.S.A shpk të ndodhura në Rr “Ismail Qemali”, Pall Fratari, K.6, Tiranë.

EPSA