Category Archives: Ankandet e Ardhshme

Tokë Arë e ndodhur në fshatin Vaqarr, pranë Komandës së Forcave Ajrore, TIRANETokë Arë e ndodhur në fshatin Vaqarr, pranë Komandës së Forcave Ajrore, TIRANE

Pasuria Tokë Arë ndodhet në fshatin Vaqarr, pranë Komandës së Forcave Ajrore, në rrethin e Tiranës.
Prona ndodhet në perëndim të kryqëzimi të rrugës nacionale Tiranë-Plepa me rrugën e fshatit Prush, dhe ka një largësi rreth 450.0 m nga ky kryqëzim.
Toka eshte shndërruar tërësisht dhe shtruar në gjithë sipërfaqen e saj me një shtresë betoni të përforcuar, dhe drenazhimi i saj.
Në prone jane ndërtuar dy kapanone te perkohshme me konstruksion metalik, te mbuluar me fletë llamarine të valëzuar të mbështetur në kapriata hekuri. Keto struktura jane te pa regjistruara.
Nr. Pasurie 293/6, Zona Kadastrale Nr. 3712, Vol 4, Fq. 69
Sipërfaqe toke Arë 2,540.0 m2
Adresa: Fshati Vaqarr, Tiranë