Category Archives: Ankande Aktuale

Hotel 3 Kat i Kompleksit Tropikal

Perbehet nga 24 apartamente dhe 2 njesi, ZK 8518, e ndodhur ne Durres ne pronesi te Roger shpk. Kjo pasuri është hipotekuar në favor të Banka Raiffeisen shaper shumen 1,000,000 Euro .Çmimi me të cilin fillon ankandi ne total per te gjitha pasurite është 633,654 Eur por secila pasuri ka vleren e shitjes e vecuar dhe mund te blihet me vete.