Apartament

Sip. totale 87.5 m2, ZK 3292, i ndodhur prane Kopshtit Zoologjik, Selite, Tirane ne pronesi te Klodian dhe Ramazan Ferko. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka e Tiranes sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 31,360 Euro. Ankandi zhvillohet datë 04.08.2014 ora 16.00 në adr. Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, Tirane